6/20/2017

Player's Profile: Eli


Navn / Name: Eli R. Gjengstø

Alder / Age: 38

Bosted / Place / Habite: Asker, rett utenfor (just outside of) Oslo

Klubb / Member of / Membre de: Groruddalen Petanqueklubb (Oslo)

Kulemerke / Boules: MS Impact (Prior to this: KTK)

Posisjon / Position: Legger / Pointer / Pointeuse

Spilt siden / Played since / Joue depuis: Aktivt siden 2011. Jeg spilte noen turneringer og NM før den tid også, men bare for det sosiale. Barn og mye sykdom satte stopper for noe mer. Mitt første NM var så langt tilbake som i 2004. Sommeren 2012 bestemte jeg meg for å satse på petanque, og målet var Nordisk i 2013. Det greide jeg. - Og følelsen den ga meg har bare inspirert meg til å fortsette.

Min samboer har spilt siden han var 16 år, og det var også han som fikk meg til å begynne å spille. Han spilte turneringer hver helg, og jeg var lei av å sitte hjemme alene med vårt barn. Så vi ble med, først som tilskuere for å bli kjent med spiller, så spillere selv. Nå er vi like hektet alle tre, både far, mor og sønn (16). Så heldige vi er!

/ Playing regulary since 2011. Before this, I occationally played some tournaments, also the National Championhips a few times (2004, 2010), but mainly for the social part due to illness and kids. The summer of 2012 I decided to try to make it into the national team, the goal was playing in the Nordics in 2013. Well, I made it. - And this has contined to motivate me.

My lifetime partner has played ever since the age of 16, and he made me try petanque. He was playing every weekend, and I was fed up being alone at him with our son. So we came along, first as supporters getting to know the players, then as players ourselves. Now we are all addicted to Petanque, both Dad, Mom and Son (16). We are truly blessed!

/  Joue activement depuis 2011. Avant ça j'ai fais quelques tournois de temps en temps, ainsi que le Championnat de Norvège, c'était surtout pour le côté sosial. Les enfants et beaucoup de maladies m'ont freiné. Ma première participation au Championnat de Norvège était en 2004. L'été 2012 j'ai décidé de m'investir à la pétanque avec l'objectif de faire partie de l'équipe nationale. C'était réussi et j'ai pu participer au Championnat Nordique, en 2013. Depuis je suis très motivée.

Mon compagnon joue depuis l'age de 16 ans, et c'est aussi en grande partie pourquoi j'ai commencé.
Il participait aux tournois chaque week-end, et j'en avais marre de rester toute seule à la maison avec notre enfant. Du coup, on l'a rejoint. Au début en tant que spectateurs pour faire connaissance avec les joueurs, ensuite en tant que joueurs nous-mêmes. Maintenant on est tout les trois addicts à la pétanque - père, mère et fils. C'est un pur bonheur!

Hvorfor Petanque / Why Petanque / Pourquoi la pétanque : Petanque er så mye. Det er teknikk og taktikk, i tillegg til det mentale. Alle kan bedrive idretten og få det beste ut av seg selv, uansett alder, kjønn eller fysiske forutsetninger. Ikke minst: Miljøet er helt unikt: Vi er som en stor familie på godt og vondt, hvor alle vet hvem alle er, og alle bryr seg selv om man kanskje ikke alltid er verdens beste venner. - Både i inn- og utland. / Petanque is so many things. Techniques and tactics, besides the mental part. Everyone can play, doing as good as possible, never the less if you are young or old, man or woman, athlete or sitting in a wheel chair. And, the players! The "Petanque family" is unique, for good and bad, everyone knows your name, and everyone cares, wheather you're friends or not.
/ La pétanque c'est tellement de choses. Il y a la technique et la tactique, en plus du mental. Tout le monde peut jouer, et faire de son mieux, indépendamment de l'âge, du sexe ou d'autres aspects physiques. En plus, notre milieu est unique: nous sommes comme une grande famille, avec des hauts et des bas, où tout le monde connait tout le monde, et même si on n'est pas meilleur ami avec tous on s'investi quand même - aussi à l'étranger.

Favorittspiller / Fave player / Joueur préféré: Oh Ah Yolanda! Både når hun synger nasjonalsangen og når hun spiller. Egentlig liker jeg alle som våger å gjøre litt ut av seg på banen, selv om jeg ikke tør det selv. Sporten trenger litt show og fargerike spillere. / Oh Ah Yolanda! Both for singing the national anthem and as a player. Actually, I appreciate everyone being bold enough to draw attention to the petanque court, even if I don't do this myself. Petanque really needs players that is making a show while playing. / Oh Ah Yolanda! A la fois pour sa façon de chanter l'hymne nationale, et pour sa façon de jouer. Enfaite, j'aime bien tous ceux qui osent faire le show sur le terrain, même si je n'oserai pas le faire moi-même. Ce sport à besoin de ce genre de personnes vivantes.

Ambisjoner / Ambitions: På grunn av sykdom vet jeg aldri hvor lenge jeg kan spille, og dette setter også begrensninger med tanke på spillingen. Jeg kan aldri bli noen god skytter, men jeg håper å få hode og kropp til å samarbeide bedre til dette.

Resultatmessig opplevde jeg det optimale i fjor, da mitt lag ble Norgesmestere i Trippel og stolte mottakere av Kongepokal. Det er vanskelig å overgå noe slikt!

På landslaget har jeg opplevd å gå til A-sluttspillet i begge VM, og det vil også være mitt personlige mål for laget under VM i Kina. Når det er sagt er vi et ungt lag uten særlig erfaring, så vi får rett og slett bare gjøre vårt beste og se hvordan det går.

/ Due to my illness (Rheumatism) I never know for many years I'm capable of playing, and this of course also affects my potential as a player. I will never become a great shooter, but I hope I can get my head and joints to work together, shooting better than for the time being.

With results in mind I think I reached the optimale goal last year, winning the National Championships in Triplette: Gold medal and "Kongepokalen", which is the biggest trophy any Norwegian athlete can achive. Now, what about that!

Playing for the National team I'm proud of making it to the A twice in the World's, and this will be a goal also for this year's World's. With that said, we are a young team with less experience, and we simply have to do our best, hoping is is good enough.

/ A cause de ma maladie (rhumatisme) je ne peux pas savoir combien de temps je vais pouvoir jouer, et ça peut aussi limiter mon propre jeu. Je ne serais jamais une très bonne tireuse, mais j'espère que ma tête et mon corps coopèrent mieux dans le futur pour que je puisse progresser au tir.

L'année dernière j'ai eu des super résultats dont je suis fière: Je suis championne de Norvège en triplette. Et avec mon équipe on a reçu le trophée le plus prestigieux de Norvège. Ca sera dur de dépasser ça!

Sinon, lors des deux Championnats du Monde, dont j'ai fait parti, on est allée en "A" à chaque fois. Et j'ai le même objectif pour nous en Chine. Mais il ne faut pas oublier que nous sommes une nouvelle équipe avec peu d'expérience, donc il faudra juste attendre de voir et faire de notre mieux.

Verv i Petanque / Engagements: Jeg har vært webredaktør for Petanque.no, den offisielle nettsiden til Norges fleridrettsforbund, seksjon Petanque, siden 2009. Dette tar det meste av min fritid. I tillegg satt jeg som styremedlem i seksjon Petanque fra 2011-2017. / I've been the webmaster and writer for Petanque.no, the official site for Norwegian Petanque Federation, since 2009. This occupies most of my spare time. Other than this I was a member of the federation board from 2011 to 2017. / Je suis le webmaster et l'écrivaine de petanque.no , le site officiel de pétanque en Norvège, depuis 2009. Ca occupe beaucoup de mon temps libre. J'ai aussi fait parti du conseil administratif de la pétanque norvégienne de 2011 jusqu'en 2017.


Oss om Eli / What we think about Eli / Ce que l'on pense d'Eli:

- Charlotte: Eli er den jeg foreløpig kjenner best. Jeg merket allerede etter første turnering vi spilte sammen i Vestby ifjor at vi fungerte bra sammen som lag. Hun er veldig rolig, viser alltid at hun stoler på laget og klarer å roe meg litt ned hvis jeg blir nervøs...

/ Eli is the one I know the best so far. I felt right away we connected well together as a team, playing the first tournament in Vestby last year. She is very calm, always trusting her team members and manages to makes me relax whenever getting nervous...

/ Eli est celle que je connais le mieux pour l'instant. L'année dernière on a fait notre premier tournois ensemble à Vestby (une petite ville en Norvège), et j'ai vite senti qu'on sentendait bien sur le terrain et fonctionnait bien en équipe. Elle est calme, et montre toujours qu'elle fait confiance à ses partenaires. Et elle arrive à me calmer lorsque je stresse trop...

- Ida: Eli var en av de første spillerne jeg traff fra Østlandet. Eli fikk oss til å føle oss velkommen i petanquemiljøet og det virket som om det var oppriktig glede fra hennes side at det kom flere petanqueklubber i Norge. Jeg er alltid sjokkert og imponert etter å ha vært i turneringer sammen med Eli, for uansett om hun har spilt eller sittet i sekretariatet så er opplevelsen at referatet fra dagen ligger på nett før vi andre er kommet hjem. Jeg syntes også at Eli er en veldig stabil legger, har sjeldent sett to kuler på rad som ikke holder mål.

/ Eli was one of the first players I met from the eastern part of Norway. She made us (the club) feel wanted in the Norwegian "Petanque family" and she seemed genuinly happy about the establishment of new clubs. I'm always in shock after playing tournaments, how she runs the national webpages, writing articles about the tournaments, either she she has attended as a player or being in the secretary. Other than this, I think Eli is a very stabile pointer, almost never missing two boules in a row. 

/ Eli est parmis les premiers joueurs que j'ai connu du côté de l'est de la Norvège. Elle nous (le club de Bergen) a fait sentir les bienvenus dans le milieu de la pétanque, et elle avait l'air sincèrement contente de nous intégrer dans la famille pétanque. Je suis toujours choquée et impressionnée après chaque tournoi où il y a Eli, car n'importe si elle a joué ou si elle s'est occupée du secrétariat, elle arrive à écrire et poster, sur le site, le résumé du tournoi avant même que nous les autres soyons rentrés. En plus de ça, je trouve qu'Eli est une pointeuse très stable. Je l'ai rarement vu manquer deux boules à l'affilé.

- Toini: Eli er en veldig stabil legger og alltid så rolig. Jeg har spilt mot henne noen ganger nå og hun er alltid så rolig, tar seg tid, ser banen og så legger hun til gris. Ja og så skriver hun så fantastisk også.

/ Eli is a very stabile pointer and is always so calm. I've been playing against her quite a few times during the years, and she is always calm, takes time, studies the field and her boule ends up next to the cocchinelle. Yeah, and she writes really good!

/ Eli est une pointeuse stable et qui garde toujours son calme. J'ai joué contre elle plusieurs fois maintenant et, en restant calme, elle prend toujours son temps, observe le terrain pour ensuite embouchonner. Et oui, c'est une très bonne écrivaine!

Fasit 2018 | 2 kvartfinaler og 1 finale i Nasjonscup

Norge kom til kvartfinale i Presisjonsskyting. Norge kom til finalen i Coup de Nations. Vi spilte noen fantastiske kamper, turte å spil...